Kardos Róbert fafaragó honlapja

Kopjafák

"Régi idők öreg kopjafái alatt alussza álmát az én népem, mohos temetőkben, vadvirággal takart padmalyos sírokban, szép madárszó mellett. Egy az élet a föld fölött és a föld alatt..."

Bodorfai fafaragó műhely

Nemeshany település részére készítettem  2008. március 15.-ére. Különlegessége, hogy több funkciót is betölt egy időben: A település temetőjében állít emléket az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére, és a település utolsó ’48-as honvédjének (Imre Gábor 1820-1901) sírját jelöli.

 

Első köztéri emlékművem, melynek készítésére, és átadására mindig szívesen gondolok vissza. Anyaga tölgyfa (minden kopjafám ebből készül) 30cmx30cmx3m.

Tartóvasalata kézi kovácsolás, Csík Tamás munkája. Első köztéri emlékművem.

A nemeshanyi kopjafa születése...

Kopjafáim úton, útfélen, falvakban, városokban, tereken, temetőkben...

Békás településen Hollán Ernő tiszteletére készített emlékhely kopjafája.

 

Hollán Ernő (Hollán György Ernő János, Szombathely, 1824. január 13. – Budapest, 1900. május 28.) hadmérnök, altábornagy, államtitkár, főrendiházi tag, valóságos belső titkos tanácsos, az MTA tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet alapítója és első elnöke.  Felesége Békási Békássy Antónia.

 

A veszprém megyei kistelepülés büszkén őrzi emlékét, hiszen Hollán ernő Békáson helyeztetett örök nyugalomra a Békássyak családi sírboltjában.

Kovácsmester barátom keze alatt minden vas elgörbül. És amellett, hogy ilyen szépen görbül, a fát is megtartja.

 

Dicsérni nem akarom, mert el fogja bízni magát, róla röviden csak ennyit:

 

Csík Tamás kovács, a népművészet ifjú mestere

2014. nyarán Csabrendek község önkormányzata testvértelepülését, a felvidéki Nagyfödémest ajándékozta meg ezzel a kopjafával. A kopjafa a Csemadok szervezet fennállásának 65. évfordulója alkalmával lett felállítva.

Emlékhely a pusztában, egy tó partján

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából állítottunk kopjafát Csabrendeken

Kovácsolt  kopjafa tartóvasalatok

Gógánfa település 1848-as emlékműve

Kolontár

Belsőbáránd

Hollán Ernő emlékmű Békás

Békás község címere az emlékművön

Figyelem! Ez a weboldal a Mozilla Firefox böngészőt támogatja, és azzal megnyitva működik tökéletesen. Más böngészőkkel is megnyitható, de nem biztos hogy hibátlanul jelenik meg a lap!